ACT

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door te worden opgeslorpt zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.

ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden door je te leren omgaan met onaangename gevoelend, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitmen).

Lees hier meer over ACT.