Christelijke hulpverlening

De basis van waaruit ik werk is respect, vertrouwen en veiligheid.

Christelijke hulpverlening?

Zelf leef en werk ik vanuit een christelijke levensovertuiging. Vanuit alle generaties nemen we mee zodat we de lengte en de diepte van de kracht van Christus leren kennen.

In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende methodieken.

Iedereen is welkom los van uw achtergrond of situatie. Ik verleen hulp aan christenen en niet-christenen en heb respect voor ieders levensovertuiging.

Voor veel mensen is het voldoende om te weten dat we dezelfde uitgangspunten hebben, anderen vinden het belangrijk dat het geloof en vertrouwen in God centraal staat. Ook hierin probeer ik aan te sluiten bij jou.

U kunt kiezen voor christelijke hulpverlening, zoals samen of individueel bidden waarbij ik u ondersteun, bijbel lezen of praten over God, uw kinderen, ouders, gezin, werk, moeilijkheden, rouw, verlieservaringen, zegeningen, vrede, missie en levens- en geloofsvragen.

Kinderen en tieners ontvangen krachtige verdieping op hun eigen niveau. Voor de volwassenen is er een veelzijdige behandeling die talenten en gaven in je zichtbaar zal maken die je nog nooit eerder hebt ontdekt.

Als u wenst kunnen we samen zingen of (bijbel)tekenen. Biblejournalen is een creatieve manier van bijbel ‘lezen’ door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest. Veel biblejournalers hebben ontdekt hoe verrijkend het kan zijn om Bijbelteksten te verbeelden. Door creatief met Gods woord bezig te zijn, kan Zijn Woord op een heel bijzondere manier kleur gaan geven aan je leven. Ontdek Gods kracht die in ons werkt en in staat is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Als je zelf christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de hulpverlener dat begrijpt en deelt.

Geen christen?

Wanneer je geen christen bent zal het geloof waarschijnlijk niet besproken worden. Ik geloof namelijk dat iedereen vrij is om zelf zijn/haar keuzes te maken en zal nooit iets opdringen of veroordelen. Ik hoop dat je je vrij en jezelf kunt voelen met de overtuigingen (en twijfels) die jij hebt. Dan kan ik het ook.

Unieke aanpak:

  • krachtige formule
  • effectieve methode
  • aan een aantal sessies genoeg
  • op alle levensgebieden een diepe ontwikkeling/acceptatie doormaken
  • heling van verwondingen
  • vrijuit gaan leven.

Zoekt u specifiek en wilt u meer weten hoe mijn werkwijze eruit ziet, zie mijn uitleg op https://www.ikzoekchristelijkehulp.nl/ onder de naam Kinderpraktijk Hartenkracht

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.

Het Certificaat Christelijke Zorg heb ik toegekend gekregen. 

https://www.ikzoekchristelijkehulp.nl/

De meerwaarde van Christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de zorg die aansluit bij uw identiteit.

Het Certificaat Christelijke Zorg staat voor zorg waarin de christelijke identiteit duidelijk herkenbaar is. Instellingen/ zorgverleners laten met het Keurmerk zien dat ze investeren in identiteit en hun belofte aan de klant hierin waarmaken.