Ik leef en werk vanuit een christelijke levensovertuiging. In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende methodieken. De basis van waaruit ik werk is respect, vertrouwen en veiligheid.

Iedereen is welkom los van uw achtergrond of situatie. Breng je leven in de beweging van God. Ik verleen hulp aan christenen en niet-christenen en heb respect voor ieders levensovertuiging.

U kunt kiezen voor christelijke hulpverlening, zoals samen of individueel bidden waarbij ik u ondersteun, bijbel lezen of praten over God, uw kinderen, ouders, gezin, werk, moeilijkheden, rouw, verlieservaringen, zegeningen, vrede, missie en levens- en geloofsvragen.

 

Geloofsvragen zijn vaak te groot voor een gemakkelijk en snel antwoord.
Geloofsvragen hebben ruimte nodig, aandacht en begrip.
Voor levensvragen geldt iets vergelijkbaars.
Zorgvuldig omgaan met levensvragen is een kunst.
Dat merk ik in behandelingen of in gesprekken met vrienden.

Een vraag in bloei neemt de vorm en kleur aan van jou als uniek persoon.

 

Kinderen en tieners ontvangen krachtige verdieping op hun eigen niveau. Voor de volwassenen is er een veelzijdige behandeling die talenten en gaven in je zichtbaar zal maken die je nog nooit eerder hebt ontdekt.

Als u wenst kunnen we samen zingen of (bijbel)tekenen. Biblejournalen is een creatieve manier van bijbel ‘lezen’ door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest. Veel biblejournalers hebben ontdekt hoe verrijkend het kan zijn om Bijbelteksten te verbeelden. Door creatief met Gods woord bezig te zijn, kan Zijn Woord op een heel bijzondere manier kleur gaan geven aan je leven.

Unieke aanpak:

  • krachtige formule
  • effectieve methode
  • aan een aantal sessies genoeg
  • op alle levensgebieden een diepe ontwikkeling/acceptatie doormaken
  • heling van verwondingen
  • vrijuit gaan leven.

Ontdek Gods kracht die in ons werkt en in staat is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Zoekt u specifiek en wilt u meer weten hoe mijn werkwijze eruit ziet, zie mijn uitleg op https://www.ikzoekchristelijkehulp.nl/ onder de naam Kinderpraktijk Hartenkracht

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.