Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van onlogische gedachten die er voor zorgen dat je ongewenst gedrag in stand houdt. Door gebruik te maken van verschillende technieken leer je met cognitieve gedragstherapie negatieve denkpatronen om te buigen en niet helpende gedachten te veranderen, realistischer te kijken naar situaties en je gedrag te veranderen.

Inhoud van de CGT-behandeling

Denken, voelen en doen hebben meer met elkaar te maken dan je denkt. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Cognitieve gedragstherapie is gedegen onderzocht en blijkt zeer effectief te zijn bij depressie, angst- en paniekklachten.
Een voorbeeld: twee mensen gaan naar hetzelfde feest. De ene persoon denkt “ik ken er vast helemaal niemand”. De andere persoon denkt: “leuk, allemaal nieuwe mensen ontmoeten”. De eerste persoon zal zich angstig voelen en gespannen zijn, de tweede persoon zal enthousiast zijn. Precies dezelfde situatie kan bij verschillende mensen verschillende gedachten oproepen. Deze gedachten hebben invloed op hoe mensen zich voelen en hoe zij zich gedragen.
In deze behandelvorm krijg je uitleg over wat cognitieve therapie inhoudt en ga je zelf aan de slag in de situaties die voor jou relevant zijn. Jouw gedachten, gevoelens en gedrag staan centraal. Door deze methode krijg je meer grip op jouw eigen manier van denken. Dit kan je helpen bij de negatieve en niet realistische manier van denken. Je leert als het ware je gedachten, gevoelens en gedrag positief te beïnvloeden door realistischer denken. Dit helpt je om minder somber of angstig te zijn en daardoor kan je actiever in het leven komen te staan.

Imaginaire Exposure

Imaginaire Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die gebruikt wordt bij traumaverwerking. Je kan een trauma krijgen wanneer je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, geweld of een heftig verkeersongeluk. Tijdens Imaginare Exposure therapie word je door je behandelaar gestimuleerd om de nare herinneringen aan je trauma te herbeleven. Iedere therapie sessie vertel je opnieuw over jouw traumatische gebeurtenis. Zo herbeleef je deze telkens weer. Dit gebeurt onder toezicht van je behandelaar.
Het terughalen van je traumatische herinneringen lijkt tegenstrijdig. Je wilt dit trauma helemaal niet herbeleven en je doet er juist alles aan om de herinnering aan het trauma te vermijden. De herinnering roep te veel angst bij je op en dit wil je niet voelen.
Maar juist door het vermijden van jouw herinnering aan het trauma wordt het probleem op lange termijn erger. De herinnering wegdrukken is een tijdelijk oplossing, geen blijvende. Tijdens de IE therapie ga je samen met je therapeut in een veilige omgeving in gedachten terug naar de gebeurtenis. Je vertelt tijdens de sessies over jouw trauma, je herbeleeft het. Je probeert dit zo veel mogelijk in detail te doen. Je therapeut helpt je hierbij. Dit kan gebeuren door naar bijvoorbeeld naar bepaalde geuren of kleuren tijdens de schokkende gebeurtenis te vragen. Het kan zijn dat jouw therapeut geluidsopnames maakt van de door jou vertelde herinneringen. Deze wordt je gevraagd thuis te beluisteren.
Door telkens weer je traumatische gebeurtenis te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Zo is er ruimte voor de verwerking. Door het herhaaldelijk vertellen, wen je aan de angst en neemt deze hierdoor geleidelijk je af. Ook de emoties die met deze herinnering gepaard gaan kunnen afnemen. Je krijgt controle over je herinnering. Hierdoor zullen de herbelevingen, nachtmerries en flashbacks afnemen.