Systemisch werk

– De magische ervaring van familieopstellingen –

Verwondering, bevrijding, rust zijn de kernwaarden.

Wie ben je, wat doe je, wat kun je, wat wil je?

Wil jij diepe inzichten krijgen?
Wil jij een probleemloze relatie met je kind?
Wil jij kunnen loslaten?
Wil jij bevrijding en opluchting ervaren?
Wil jij daadwerkelijk iets oplossen?
✔ Kinderpraktijk Hartenkracht kan je daarbij helpen.

Je ontdekt en verkent je plek tussen
de anderen van vroeger en van nu.
Je maakt goede keuzes voor de toekomst.

– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

Als gecertificeerd systemisch opsteller leid ik de volgende opstellingen:

 • Familieopstellingen
 • Ouder- en kindopstellingen
 • Opstellingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs
 • Ouder- en tieneropstellingen
 • Tieneropstellingen
 • Jongeren / Adolescenten opstellingen
 • Organisatieopstellingen

Vergoedingen zorgverzekeraar
BTW vrijgesteld
Locaties

– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

Familieopstellingen

Diepe inzichten, verlossing en opluchting

De meest effectieve manier om snel bij de kern te komen en dat wat je vasthoudt los te laten.

Elk individu leeft in verschillende systemen. Het familiesysteem staat daarbij voorop. Daarna komen andere systemen, zoals werk, school, cultuur, geloof.

Systemisch werk maakt gebruik van opstellingen. Dit zijn 3D driedimensionale verbeeldingen van het systeem waarin jouw klacht of vraag zich afspeelt. Je ervaart met heel je wezen wat jouw plaats in het systeem is.

Die bewustwording is de sleutel naar verbetering van je situatie.

90% van je gedrag wordt gestuurd door je onderbewustzijn. Je kunt alleen wezenlijk veranderen door bewustzijnsontwikkeling.

 • Doorzie de verborgen dynamiek.
 • Doorbreek je onderliggende belemmerende emoties en gedachten en patronen.

Dit doe je met de opstellingenmethode bij Kinderpraktijk Hartenkracht. Het brengt wezenlijke verandering. Gelukkig en succesvol leven. 100% garantie.

De opstelling:

geeft snel diepe inzichten, versterkt keuzes maken, bevrijd je van beknellende (familie)banden, zorgt voor grenzen stellen en bewaken, vergroot je mentale en emotionele weerbaarheid, onderscheidt trigger(s) en oorzaak, ontdekt de werkelijke oorzaak, leert omgaan met emoties, leert je bewuster te handelen, zorgt voor concrete tools, privé en zakelijk.

Een opstelling is de snelste manier om te komen tot concrete oplossingen voor zakelijke en persoonlijke vraagstukken binnen organisaties en gezinnen.

De familieopstellingen zijn beschikbaar op verschillende data, maar vallen altijd op maandagavond van 19.30u tot 22.00u. Bekijk de opties en maak een keuze voor uw voorkeuringsdatum door op onderstaande knop te drukken.

De kosten voor de workshop Familieopstellingen voor 4 avonden is €180,-. Dit is inclusief koffie, thee, water, versnaperingen en diepe inzichten. Er zijn ook algemene voorwaarden van toepassing op de familieopstellingen, lees ze hier: Algemene voorwaarden

– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

Ja, ik meld me aan

Ouder- en kindopstellingen

Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal vanuit zijn/haar eigen perspectief reageren op de dynamiek van het gezin.

Wat zegt het gedrag van je kind?
Wil jij direct naar de oorzaak van het gedrag van je kind?

Wat is er nodig?

Wil je als ouders ervaren hoe de verbinding met je kind er op een diepere laag uitziet en daarin oplossingen aangeboden krijgen die fundamenteel blijvend zijn? De veranderingen hebben een positief domino-effect op het gedrag van je kind.

Sleutel tot succes

De kracht van een opvoedopstelling:

 • Blijvende oplossingen doordat de essentie wordt geraakt.
 • Ieder gezinslid vindt zijn plek.
 • Opvoeden wordt moeiteloos.
 • Je ervaart je eigen werkende oplossing.
 • Opvoeden wordt ontspannen.
 • Kinderen raken onbelast en ervaren rust.
 • Lost vraagstukken op omtrent situaties rondom  ruzies, emoties, puberteit, motivatie, rouw, adoptie, scheiding, loyaliteit, ziektes, leer- en gedragsproblematiek, pesten of gepest worden, faalangst, onzekerheid, HSP, hoogbegaafdheid, luisteren, weerstand, schoolcijfers, claimen, strijd, angst, stemmingen, lichamelijke klachten, grenzen stellen, keuzes maken, zelfvertrouwen.
 • Genieten van het ouderschap.
Unpack your bags, so that your children don’t have to carry them

Dankzij de opvoedopstelling zal jij als ouder herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen.

De kosten  zijn € 85,- per 60 minuten.

– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

Ja, ik meld me aan

Opstellingen op de basisschool en middelbare school

Systemisch werken in de klas

Opstelling op de basisschool en op de middelbare school

Systeem

Wij zijn allen onderdeel van meerdere systemen. Een groep op school waar je deel van uitmaakt is ook een systeem. Binnen dit systeem leven kinderen/leerlingen en leerkracht met elkaar en beïnvloeden elkaar. Ook gebeurtenissen, nare, bedroefde, angstige en vreugdevolle situaties hebben invloed op de leden van het systeem en hun onderlinge relaties. Dit alles bij elkaar noemen we de dynamiek binnen het systeem.

Doel

Met een 3D groepsopstelling maken kinderen/leerlingen hun beleving, gevoel en interne proces extern.

De leerkracht en kind/leerling krijgen diepe inzichten in de groepsprocessen en daarmee sleutels in handen.

Situaties zijn vriendschappen, buitengesloten worden, pestgedrag, groepsdruk, conflicten met medegroepsgenoten of leerkracht, social media, ziekte, eenzaamheid, geen verantwoordelijkheid nemen, geen grenzen stellen en negeergedrag. Met een groepsopstelling maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels representanten en/of materiaal op tafel. Wanneer je het pedagogisch klimaat, de (on)veiligheid en de dynamiek van een groep zichtbaar maakt in je groep ontvang je als leerkracht direct waardevolle tools om in moeilijke situaties snel de balans te herstellen. Het kind/leerling verbindt zich met zichzelf en als groep maken ze de verbinding met elkaar. Blijvende constructieve oplossingen ontstaan waardoor de groep zich optimaal ontwikkelt en gelukkig is.

Voor wie

Voor leraren die werken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wil je snel tot de kern doordringen en inzichten krijgen zodat je met effectieve tools een fijn pedagogisch in je groep kan creëren?

Voor deze opstelling maakt Hartenkracht graag voor u een offerte op maat. Neem voor meer informatie en een vrijblijvende investeringsindicatie contact met mij op.

Ja, ik meld me aan

Ouder- en tieneropstellingen

– wat geleerd moet worden herhaalt zich –

Als we weten hoe het precies in elkaar steekt kunnen we ook stappen nemen richting de oplossing. Deze oplossingen zijn fundamenteel en blijvend. De veranderingen die ontstaan hebben een ‘domino effect’ op het gedrag van je kind. En voor jou: opvoeden wordt ontspannen.

De relatie tussen ouder en kind krijgt vruchtbare grond waarop met alle kennis verder gebouwd kan worden en ook stand houdt.
– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

De kosten voor een ouder- en tieneropstelling zijn € 85,- per 60 minuten.

Ja, ik meld me aan

Tieneropstellingen

Tieneropstellingen

Wanneer doe je mee aan een opstelling?

Er zijn allerlei redenen waarom je aan een familieopstelling deelneemt. Misschien worstel je met diverse levensvragen? Vraag je je af waarom je telkens weer vastloopt in bepaalde (gedrags)patronen? Weet je niet hoe om te gaan met rouw en verlies? Kamp je met een onverklaarbaar verdriet of boosheid? Vind je het moeilijk keuzes te maken? Heb je veel ruzie met je ouders? Heb je moeite met de regels thuis en op school? Ben je onzeker? Haal je slechte cijfers op school? Word je gepest? Lukt het je niet in je eigen kracht te staan of op jezelf te vertrouwen?

Bij deze en diverse andere zaken die spelen in je persoonlijke leven kunnen opstellingen uitkomst bieden. Zeker ook wanneer je al van alles hebt geprobeerd, maar niets lijkt te helpen en je concludeert dat je ermee moet leren leven.

Meedoen aan een opstelling levert je nieuwe en verhelderende inzichten op en een bevrijd gevoel. De effecten zijn merkbaar en voelbaar. Je ontdekt dat je anders denkt, voelt en handelt dan voorheen in bepaalde situaties. En op de lange termijn neemt het effect van zo’n familieopstelling alleen maar verder toe. Een familieopstelling werkt zeer verhelderend, omdat je achterhaalt wat de kern van je probleem is. Ook biedt een opstelling de mogelijkheid oplossingsgericht aan de slag te gaan. Hierdoor ervaar je meer ruimte, krijg je meer helderheid en uiteindelijk meer grip op je leven.

– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

De investering in jezelf voor een tieneropstelling is € 85,- per 60 minuten.

Ja, ik meld me aan

Jongeren / Adolescenten opstellingen

– Geschiedenis kun je niet herschrijven, maar je kunt wel leren om er anders mee om te gaan –

Wat bereik je met het meedoen aan een opstelling?

Wellicht worstel je met diverse levensvragen? Vraag je je af waarom je je eigen grenzen niet kunt aangeven of bewaken, heb je veel ruzie met je ouders, voer je heftig verzet tegen je ouders, je leraren en hun regels, verzet tegen maatschappelijke regels. Vind je het moeilijk om je los te maken van de ouders of zij van jou? Heb je gedragsproblemen waar je last van hebt? Voel je niet begrepen door je vriend(in)? Word je te zeer beïnvloed door je vrienden? Heb je last van prikkelbare of een gedeprimeerde stemming? Denk je herhaaldelijke aan de dood? Heb je duidelijk verlies in belangstelling? Zijn er veranderingen in eetlust en gewicht? Heb je moeilijkheden met slapen, gebrek aan energie. Heb je het gevoel je waardeloos te voelen? Heb je een voortdurend schuldgevoel? Kamp je met besluiteloosheid, vind je het ingewikkeld om goede keuzes voor jezelf te maken? Heb je een gebrek aan concentratievermogen?

Heb je het idee dat je telkens naar de verwachtingen van de ander handelt, zodat je niet je eigen leven kan leven?

Opstellingen laten zien hoe goed jongeren en adolescenten bereid zijn om de systeembeelden aan te nemen, te integreren en vanzelfsprekend te ordenen. Deze kennis rondom het ordeningsprincipe en het doorgeven van de innerlijke ordeningsprincipes is enorm belangrijk.

Zo’n familieopstelling kun je zien als een levend schilderij van bijvoorbeeld je familiegeschiedenis, je huidige gezin of relatie. Je creëert als het ware een ‘tableau vivant’. Wat je doet is een innerlijk beeld van jezelf neerzetten waar je vervolgens van een afstand naar kunt kijken. Je brengt als het ware de onzichtbare lijnen die je met je familie, gezin enzovoort verbindt in kaart. Hierdoor worden vervolgens onbewuste verbanden, verhoudingen evenals blokkades, verstoringen en dergelijke zichtbaar. Dat kan zeer verhelderend werken, omdat je achterhaalt wat de kern van je probleem is.

De opstelling biedt de mogelijkheid oplossingsgericht aan de slag te gaan. Hierdoor ervaar je meer ruimte, keuzevrijheid en krijg je meer helderheid en uiteindelijk meer grip op je leven. Succes gegarandeerd.

– één beeld zegt meer dan duizend woorden –

De investering in jezelf voor een adolescentenopstelling is € 85,- per 60 minuten.

Ja, ik meld me aan

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling zorgt voor heldere inzichten in structuren en systemen die de sleutel vormen tot succes en effectieve communicatie.

oplossingen in vastzittende problemen in de communicatie in het bedrijfsleven en welzijn/gezondheidszorg.

 • de ander beter inschatten en motiveren.
 • succesvol zijn en blijven.
 • jullie marketingstrategie te optimaliseren.
 • een goed product leveren.
 • inkomsten.
 • succesrijke marketingcampagnes met meetbare resultaten.
 • non-verbale communicatie herkennen en weerstanden overbruggen.
 • doelen stellen en behalen.
 • het oplossen van conflicten waardoor positieve energie gaat stromen.
 • op een constructieve manier om te gaan met lastige collega’s of werkgever/werknemer.
 • het toetsen en het opleveren van resultaat van de huidige strategieën.

Voor deze opstelling maakt Hartenkracht graag voor u een offerte op maat. Neem voor meer informatie en een vrijblijvende investeringsindicatie contact met mij op.

Ja, ik meld me aan

De eerste dinsdag van de maand:

Kennismaking Familieopstellingen.

Herken je dit? Dat je in je leven keer op keer weer op eenzelfde thema of probleem botst, waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven. Dat je inzicht in het gedrag van je kind wil.
Een familieopstelling geeft heldere en diepe inzichten in verborgen dynamieken in verschillende systemen zoals in het gezin van oorsprong, je werksysteem of systeem waarin je ouder bent. Deze verborgen dynamieken kun je met je zintuigen niet waarnemen. Daarom is een familieopstelling zo krachtig. Met een familieopstelling verbind je je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf weer beweging kunt brengen in wat vastzit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.

Wil jij vastzittende patronen doorbreken!

Wil jij loskomen en volop leven?

Wil jij dit?

Kom dan kennismaken met Familieopstellingen.

Vraaginbrenger € 40,-
De vraaginbrenger mag kosteloos een gast meebrengen.

Representant € 15,-

Per avond kunnen er twee vragen/thema’s ingebracht worden.

De eerste donderdag van de maand: Thema-avond. Thema’s zoals: burn-out, depressie, moeilijk grenzen kunnen aangeven, werkloos zijn, allergieën, eczeem, waarom kan ik geen keuzes maken, waarom kom ik niet in mijn kracht? Waarom kan ik geen aansluiting vinden? Problemen in de opvoeding ervaren.

Kom ervaren hoe het is je eigen driemensionele beeld te zien en je antwoord op je levensvraag te ontvangen. Familieopstellingen zorgen voor structureel effect en blijvende veranderingen. Gegarandeerd.

Vraaginbrenger € 40,-
De vraaginbrenger mag kosteloos een gast meebrengen.

Representant € 15,-

Per avond zijn er twee vraagstellers.

Vergoeding en Btw vrijgesteld

De kosten worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Je kunt hierover navraag doen bij je zorgverzekeraar aan de hand van de volgende lidmaatschappen en AGB-codes:

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 • Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV)
 • AGB-zorgverlenerscode: 94102669
 • AGB-praktijkcode Psychologische Zorgverleners: 94063067
 • AGB-praktijkcode Complementair en Aanvullende zorg: 90063759

Alle diensten zijn vrijgesteld van BTW. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk de kosten Vraag bij je intakegesprek naar de mogelijkheden.

Contact en locatie

Wil jij kennismaken en ervaren hoe Hartenkracht de richtingaanwijzer van jouw kompas is?
Aan de hand daarvan maak je keuzes.
Hoe bepaal je de richting van jouw leven?
Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Ja, ik wil inzichten en verandering

Ja, ik meld me aan 0644760625

Het door Kinderpraktijk Hartenkracht systemisch opstellingenwerk wordt gegeven in de Doorkijk in Druten, ambulant in de thuissituatie en/of desgewenst in-company op locatie.

Het volledige adres van de werklocatie is:

De Doorkijk
Langstuk 2
6651 HZ Druten (Gelderland)