Rots & Water

Het is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een programma dat wordt ingezet in de begeleiding en behandeling van jongens en meisjes van 4 – 18+. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en antipestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Doelgroep

Kinderen in het Primair Onderwijs.
Kinderen en jongeren met ASS zowel met LVB als wel hoog functionerende leerlingen (HFA).
Kinderen die gepest worden.
Meisjes en Vrouwen (12- 18+).
Kinderen en jongeren met psychosociaal trauma.
Kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hiermee samenhangende verlieservaring (rouw).
Kinderen en jongeren met (meervoudig) fysieke beperking.

Thema’s

Innerlijke kracht en uitstraling verkrijgen.
Zelfvertrouwen creëren.
Eigen keuzes leren maken.
In actie leren komen in bedreigende situaties.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het Rots en Waterprogramma maakt structureel gebruikt van de volgende wetenschappelijke theorieën

* De Contact Hypothese en Extended Contact Hypothese
* Intrinsieke motivatie (versterken)
* Operante technieken
* Shaping
* Exposure in vivo
* Transfer via gelijkenis, visualisatie en stress training
* Power pose (mbt lichaamstaal)
* Happy Walking
* Invloed van bewegen op de ontwikkeling van hogere, cognitieve functies
* Gedragsoefening via rollenspel

Rots & Water is een zeer inspirerende methode met een schat aan oefeningen en inzichten.