Schematherapie

Schemagerichte therapie gaat er van uit dat jouw huidige gevoelsleven en de manier waarop je naar jezelf en anderen kijkt, wordt bepaald door ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden. Door verdrietige of pijnlijke ervaringen uit je jeugd kunnen negatieve schema’s (overtuigingen) ontstaan waardoor jij belemmerende gedragspatronen ontwikkelt. Schematherapie is een vorm van gedragstherapie om jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen te herkennen en te veranderen.

Voel jij je direct afgewezen en verdrietig als een vriend of vriendin een afspraak afzegt? Zorgt een klein puntje van kritiek op je werk er al voor dat jij je mislukt, onzeker of boos voelt? Of durf jij nooit een intieme relatie aan te gaan omdat jij bang bent verlaten of gekwetst te worden?
Het zijn voorbeelden van hardnekkige gedragspatronen en vervelende gevoelens die keer op keer invloed hebben op jouw leven. Je weet wel dat jouw baas tevreden over jou is, maar toch word je keer op keer overmand door nare emoties zoals onzekerheid wanneer hij een kleine aanpassing in jouw werk wenst. Je wordt er emotioneler van dan nodig.
Lukt het jou niet om deze vervelende gevoelens los te laten en te veranderen? Dan is schematherapie mogelijk een geschikte behandeling om jou te helpen deze gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.

Wat is schematherapie

Deze behandeling is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie wordt vooral gebruikt als therapie bij mensen met ernstige psychische stoornissen zoals persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen of angststoornissen.
Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Emotionele basisbehoeften

De manier waarop jouw opvoeders met jou omgingen, kan invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Het gaat om de volgende basisbehoeften:
• Een veilige band met andere mensen hebben
• Duidelijke grenzen en leiding krijgen
• Eigen keuzes maken en onafhankelijk mogen zijn
• Spontaniteit en plezier kunnen uiten
• Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten

Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld. Voorbeelden van schema’s zijn: emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid. In bepaalde situaties worden bepaalde (kinderlijke) gevoelens en patronen, ook wel schema’s genoemd, steeds weer opgeroepen.
Jouw hardnekkig, terugkerende patronen kunnen een grote invloed hebben op je leven. Het voelt bijvoorbeeld alsof je altijd door iedereen in de steek wordt gelaten, je hebt het gevoel dat je niemand kan vertrouwen. Het is daarom belangrijk om deze patronen te doorgronden en te veranderen zodat jij meer controle krijgt over je emoties.

Voorlichting

Voor je aan de schematherapie begint, krijg je een uitgebreide voorlichting over de behandeling. Vervolgens bespreek je met je therapeut de terugkerende problemen waar je in je huidige leven keer op keer tegenaan loopt en hoe jij je dan voelt. Met behulp van je behandelaar worden de hardnekkige patronen en de daarbij behorende vervelende emoties geïdentificeerd. Daarna wordt uitgezocht hoe deze zijn ontstaan. Samen met je therapeut ga je terug naar je jeugd om te kijken welke emotionele basisbehoeften bij jou niet vervuld zijn.
Wanneer je de hardnekkige patronen hebt benoemd en erkend, ga je samen met je therapeut aan de slag om deze nare of verdrietige ervaringen uit je jeugd te verwerken. Uiteindelijk is het doel dat jij afscheid neemt van je oude, negatieve schema’s om open te staan voor nieuwe positievere schema’s en je meer grip krijgt en gelukkig(er) wordt.