Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Waarom

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan het volgende gedacht worden

Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet;
Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld;
Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s;
Hechtingsproblemen;
Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag;
Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren.

Hoe werkt speltherapie

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dit duurt soms een paar weken.

Spel is de taal van het kind. Wat het kind nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien.

Voor kinderen is spelen de meest natuurlijke manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het kind nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Het kind kan laten zien hoe het de wereld beleeft, wat het voelt en denkt, wat het bezig houdt. Een gevoel of vervelende ervaring die een kind moeilijk onder woorden kan brengen, speelt het vaak wel uit en verwerkt het op deze manier.
De therapeut volgt het kind in zijn spel, verwoordt wat het kind speelt en zegt, waardoor het kind zelf meer inzicht in de situatie en zichzelf kan krijgen of speelt mee. De therapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind en biedt ondersteuning aan bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar. Gesteund door de therapeute krijgt het kind de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen, zijn eigen mogelijkheden weer te ontdekken en te gebruiken. Dan komt er ruimte en kan het kind weer verder in zijn ontwikkeling.