Systemisch werken / Systeemtherapie

Het gezin is het systeem waarvan een persoon lid is door biologische, wettelijke, affectieve en historische banden. Menselijke problemen zijn in de kern ontstaan tussen personen die lid zijn van dit systeem. De onderliggende idee is immers dat als in een systeem (gezin, partnerrelatie, werk) één van de leden een probleem heeft, het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken.

Wat is systeemtherapie? 

Bij systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met jouw leefomgeving ook wel je systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner en kinderen. Gedurende de behandeling houd ik rekening met het feit dat anderen bewust en onbewust invloed uit kunnen oefenen op de problemen die jij ervaart. Samen zullen we gaan onderzoeken hoe we een vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld en de samenhang met de reden waarvoor je jezelf hebt aangemeld. Wanneer het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit je systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Uiteraard gebeurt dat in overleg met jou.

Hoe gaat systeemtherapie in z’n werk? 

Als therapeut luister ik naar hoe jullie met elkaar communiceren. Ook kijk ik naar hoe jullie elkaar beïnvloeden en welke manieren en gewoonten met elkaar zijn ontwikkeld. Gedurende de therapie word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent en hoe sterk deze is.
Later kan de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het is de bedoeling dat jullie leren omgaan met het probleem dat wordt ervaren. Ik noem dat ook wel eens ‘leren genieten van de verschillen.’
Bij systeemtherapie ga ik een werkrelatie aan met alle betrokkene in het systeem. Dat betekent een ‘meervoudig partijdige’ opstelling, waarbij ik werk in ieders belang. Een veilige omgeving staat voorop, daar maken we afspraken over.

Wat is de meerwaarde van systeemtherapie? 

Bij systeemtherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen jijzelf spant je in voor een gewenste verandering, jouw omgeving doet hier aan mee. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken, vaak groot. Het blijkt ook dat mensen sneller uit de problemen komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waarin je leeft.
Door vroegtijdige systeembehandeling, kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat zij ook klachten ontwikkelen. Systeemtherapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen veelal vanaf het begin worden uitgenodigd. Je wordt voor deze vorm van therapie verwezen als duidelijk is dat er relationele problemen in het systeem spelen. Bij deze vorm van therapie is van belang dat iedere betrokkenen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang naar elkaar, de problemen opheffen of anders gaan beleven. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar een goede manier te vinden elkaar te verstaan.

Mooie effecten kunnen behaald worden.