Teken je gesprek

Het is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders en behandelaars van kinderen, jongeren en volwassenen. Ik ondersteun en visualiseer oplossingsgerichte werkwijzen. Mensen met bijvoorbeeld een autisme spectrumstoornis, ADHD of ADD hebben veel baat bij deze visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, beelddenken, profiteren zeker van visuele gespreksvoering.

Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen zoals faalangst, angst en piekeren en uiteraard bij uitdagingen te gebruiken en biedt positieve en doeltreffende resultaten.

De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager. De kern van het probleem is hierdoor in één oogopslag te zien en geeft duidelijkheid, waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Dit bevordert de motivatie en het zelfoplossend vermogen.