Aangesloten bij beroepsverenigingen

VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde)

De VIV is een beroepsvereniging voor professionele therapeuten. Vanuit Hartenkracht is Orthopedagoog Diane Brouns aangesloten bij de VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde). De consulten Natuurgeneeskunde worden derhalve door nagenoeg alle zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed bij een goede aanvullende verzekering. Lees verder: http://vivnederland.nl/

 

Koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliƫnten.
Lees verder: https://www.rbcz.nu/index.html

 

De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Voor de NVO en haar leden staat het geestelijke en lichamelijk welzijn van het kind en dat van de volwassene die zich vanwege een beperking in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie bevindt, centraal. Dit impliceert het investeren in adequate opvoeding, in onderwijs, in zorg en in welzijn ten behoeve van het kind of de volwassene in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie, evenals het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag of -handelen van ouders of verantwoordelijke verwanten, en van professionals.
Lees verder: https://www.nvo.nl/

 


Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.
SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.
De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

Lees verder: https://skjeugd.nl/