Aangesloten bij beroepsverenigingen

Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

Afbeeldingsresultaat voor cvppp

De CVPPP is de Nederlandse vakvereniging waarbij de relatie tussen christelijk geloof en de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie centraal staat.
Missie/visie: de CVPPP wil een platform bieden om via reflectie en onderlinge relatie de beroepsuitoefening van christelijke professionals te versterken en te verdiepen. De CVPPP wil persoonlijke en professionele groei van de leden stimuleren, gericht op integratie van wetenschap en  geloof.
Door samenwerking met partnerorganisaties en maatschappelijke instanties wil de CVPPP vanuit het christelijke geloof en vakwetenschap een bijdrage schenken aan het pastoraat, samenleving en geestelijke gezondheidszorg.
Lees verder: https://cvppp.nl/

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners

De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners heeft als doelstelling het bevorderen van christelijke professionele hulpverlening. De vereniging wil zich bezinnen op de effecten van het christelijk geloof en de christelijke ethiek op de verschillende vormen van de hulpverlening.

De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners staat voor verbondenheid in zelfstandigheid. Vanuit een christelijke levensvisie en passie. Als christen hulpverleners hebben wij de verantwoordelijkheid voor het (geestelijke) welzijn van onze klanten en voor dat van onszelf. Zorgen voor jezelf is een voorwaarde om te kunnen zorgen voor een ander. ‘Heb je naasten lief zoals wij onszelf liefhebben’. Lees verder: https://www.nvvch.nl/

VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde)

De VIV is een beroepsvereniging voor professionele therapeuten. Vanuit Hartenkracht is Orthopedagoog Diane Brouns aangesloten bij de VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde). De consulten Natuurgeneeskunde worden derhalve door nagenoeg alle zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed bij een goede aanvullende verzekering. Lees verder: http://vivnederland.nl/

Koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Lees verder: https://www.rbcz.nu/index.html

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Voor de NVO en haar leden staat het geestelijke en lichamelijk welzijn van het kind en dat van de volwassene die zich vanwege een beperking in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie bevindt, centraal. Dit impliceert het investeren in adequate opvoeding, in onderwijs, in zorg en in welzijn ten behoeve van het kind of de volwassene in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie, evenals het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag of -handelen van ouders of verantwoordelijke verwanten, en van professionals. Lees verder: https://www.nvo.nl/

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.
SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.
De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel. Lees verder: https://skjeugd.nl/