CGT – Cognitieve gedragstherapie

Vorm

CGT is een vorm van psychotherapie. In de behandeling staan de cognities centraal: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen. Je krijgt zicht op je denkpatronen. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens en een bepaald denkpatroon bezorgt, maar juist die ‘gekleurde bril’ waardoor je de dingen ziet.

Je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wel gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Doel

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van jou is van belang. Samen met de therapeut dien je te ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als je je manier van denken verandert, dan verandert ook hoe jij je voelt.

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie o.a. effectief is bij het behandelen van depressie en angsten.

Lees hier meer over cognitieve gedragstherapie.