Vergoedingen zorgverzekeraar

Kinderpraktijk Hartenkracht staat vermeld in het ledenregister van de beroepsverenigingen VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Het voordeel bij vergoedingen uit de aanvullende verzekering is dat je een of gedeelte of geheel terugkrijgt van de Zorgverzekeraar. Hartenkracht valt onder de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Voor een vergoedingsoverzicht voor psychosociale hulpverlening, raadpleeg de zorggids van uw verzekeraar of kijk op Zorgwijzer.nl, Vergelijk en Kies en Zorgzoeker

Je hoeft geen eigen risico te betalen. De diensten zijn btw vrijgesteld.

 

Behandeling

Het investeren in je kind, jezelf en in persoonlijke groei vormen altijd een bijdrage aan eigenliefde en een gezonder ontspannen leven zowel mentaal, fysiek, spiritueel als op emotioneel gebied.

Overweeg je ondersteuning? Bel, mail of maak een afspraak. Je hebt geen verwijskaart nodig. Tijdens onze telefonische of persoonlijke kennismaking vertel je me over je situatie. Ik bekijk welke vorm van hulpverlening aan kan sluiten bij jouw hulpvraag en leg uit wat de therapie voor je kan betekenen. Daarbij is het belangrijk dat je voelt dat het klikt.

Sommige mensen vinden het prettig eerst enkel kennis te maken en een gezicht te zien alvorens hun keuze te maken voor behandeling. Je kunt je vragen persoonlijk stellen. Kinderpraktijk Hartenkracht biedt een eerste, oriënterend gesprek aan dat in het teken staat van ontmoeting. Hier neem ik graag vijftien minuten de tijd voor en breng ik niet in rekening. Mocht aansluitend de kennismaking binnen dezelfde afspraak overgaan in een intakegesprek dan wordt wel een consult in rekening gebracht.

Het uurtarief is 85 euro voor gezins-, ouder- en kindbehandeling, schoolgesprekken en gesprekken met hulpverleners. Dit is inclusief voorbereidingstijd. Een consult duurt gewoonlijk 45 minuten. Tevens betaalt u voor 15 minuten uitwerktijd. Relatietherapie kan in overleg verlengd worden tot 1½ uur of 2½ uur. Voor de behandelvorm Familieopstellingen is dit wenselijk omdat het een dieperliggende methode is. Indien een consult korter of langer duurt kan dit doorberekend worden in het tarief. De behandelingen worden gelijk na het consult gepind. U bent altijd zelf verantwoordelijkheid voor betaling van het consult.

Als u een verslag wenst te ontvangen zijn de kosten 85 euro per verslag. U ontvangt naar aanleiding van een behandeling uitgebreid verslaglegging met bevindingen en adviezen voor uw kind en/of uzelf.

Voor een persoonlijk consult, een telefonisch consult of advies via de email geldt het volgende tarief:

60 minuten: 85 euro

 

Onderzoek

Voor intelligentieonderzoek, systeem gezinsdiagnostisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek worden vaste standaardtarieven gehanteerd:

  • De kosten voor IQ-onderzoek bedragen 595 euro (per 1 februari 2019), vooraf een intakegesprek a 85 euro en na afloop een adviesgesprek a 85. Indien u liever alleen het testverslag ontvangt zonder gesprek dan is dat mogelijk. Een intake hoeft soms niet plaats te vinden. Bijvoorbeeld als wij uw kind al kennen vanuit behandeling of groepsbijeenkomst. Nabespreken met de leerkracht en IB’er behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor geldt het uurtarief.
  • Onderzoek vragenlijsten: afhankelijk van de soort: 50 – 150 euro.
  • Systeem gezinsdiagnostisch onderzoek a 550 euro. Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek (telefonisch en schriftelijk), ontwikkelingsanamnese in kaart brengen, gezinsobservatie(s), spelbegeleiding, analyses verrichten, uitwerking van verslag, evaluatiegesprek met ouder(s).
  • Uitgebreid intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek a 895 euro. Het onderzoek bestaat uit: intakegesprek, afname vragenlijst(en), afname onderzoek en testen intelligentie, persoonlijkheidsvragenlijsten afnemen, aanvullend onderzoek doen zoals didactisch, sociaal-emotioneel, psychologisch en/of op het gebied van autisme / ADHD. Resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen, verwerking tot verslag, waarbij handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven, bespreking testverslag.

Relevant en aanvullend kan zijn om schoolgegevens op te vragen, een gesprek met de leerkracht te voeren en een schoolobservatie van het kind in de klas te verrichten. Daarvoor geldt het uurtarief.

Reiskosten: afhankelijk van de afstand 0,30 euro per km buiten de omtrek van 5 km rondom de vertreklocatie. Is de reistijd langer dan 5 minuten, dan wordt het uurtarief aan reistijdcompensatie aangesproken en naar rato gefactureerd.

Voor onderzoek en behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Als ouder ontvang je een testovereenkomst die juridisch door de gezaghebbende ouder(s) getekend dient te worden voordat het onderzoek plaatsvindt. De datum van onderzoek wordt bevestigd en gereserveerd in de agenda. De betaling dient te worden voldaan per bank voordat het onderzoek gaat plaatsvinden of per pin (IZettle) op de dag van het onderzoek.

De behandelingen worden vóór de behandeling gepind en er wordt een factuur gegeven of verzonden. In sommige gevallen, bij uitzondering, betaal je de rekening later. Zorg ervoor dat je de rekening uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum hebt betaald. Zo voorkom je dat je een betalingsherinnering ontvangt. Met op tijd betalen voorkom je bovendien een incassoregeling. De kosten voor een dergelijke regeling moet ik helaas in rekening brengen.

Heb je een afspraak gemaakt en ben je onverhoopt verhinderd laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door de voicemail in te spreken. Ik vraag je begrip voor het feit dat afspraken die niet worden nagekomen of niet 72 uur van tevoren worden geannuleerd in rekening worden gebracht. Zie de algemene voorwaarden.

Wanneer je overweegt om met mij en mijn kinderpraktijk kennis te maken, heb je geen verwijzing nodig van je huisarts.

Hartenkracht is voor al haar dienstverlening als ‘Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen’ (SBI code 86.91.3) vrijgesteld van BTW.

 

Spreekuur (kosteloos) voor bestaande klanten

Voor korte vragen waar je direct een antwoord op wilt houd ik spreekuur:

Op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur.