Familieopstellingen

Gericht aan de scholieren van de middelbare scholen en studenten.
Je bent in de bloei van je leven. Je bent bezig met je studie. In de maatschappij loop je tegen dingen aan waar je wel of geen oplossing voor weet.
In deze familieopstelling kun je bewust worden van hoe je dingen aanpakt en hoe je op dingen reageert en dat heeft ook invloed op de toekomst.
Mogelijk heb je vragen. Vragen waar je een oplossing op wilt zien.
Dit kan! En ook snel.
Familieopstelling is een krachtige, waardevolle methode waarbij je ter plekke snel je oplossing te zien krijgt.

Wees welkom. Voor vragen of aanmeldingen: diane@kinderpraktijkhartenkracht.nl

Praktische informatie:
Groep 1: maandagavond van 19.00-20.30u. De groep komt 6x bijeen.
Groep 2: dinsdagavond van 19.00u-20.30u. Deze groep komt ook 6x bijeen.
De groep start als er 10 deelnemers zijn.
27,- per persoon per avond.
De factuur volgt na 6x.
Locatie:
Kerkeland 13 Druten (Gld.)
Vriendelijke groet,
Diane Brouns Orthopedagoog Generalist.
Eigenaar van Kinderpraktijk Hartenkracht.
We zijn en blijven allemaal, welke leeftijd we ook hebben, kinderen van onze ouders.

Familieopstellingen

Startdatum: de groepen lopen voortdurend.

De inbreng van de vraagsteller vormt de rode draad in de familieopstelling. Jouw inbreng wordt gevormd door problemen en/of patronen die je tegenkomt in jouw studie, werk en/of privésituatie.

Inhoud

De fasegewijze opbouw van de familieopstelling wordt benut om problemen en/of patronen te exploreren, te begrijpen vanuit jouw ontwikkelingsgeschiedenis, op experimenteel niveau te ervaren en waar mogelijk/wenselijk te veranderen.

Je kiest een persoonlijk probleem of patroon en deelt dat met de groep. Met de hulp van de groepsgenoten wordt dit probleem of patroon vervolgens uitgewerkt in een familieopstelling waarbij ze representant staan voor mensen, dingen en dat wat nodig is in jouw leven. Zo wordt er verkend, worden doelen gekozen en geoefend met ander gedrag.

Je ontvangt inzichten en blijvende oplossingen. 

De familieopstelling heeft een ervaringsgericht karakter en biedt de mogelijkheid voor een snel en positief gericht antwoord op jouw vraag.

Je bent bereid om actief aan de familieopstelling deel te nemen en evt. huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken in de vorm van het bijhouden van notities en het uitvoeren van ander gedrag.

De deelnemers en de therapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de familieopstelling aan de orde komt.

Opzet

Kinderpraktijk Hartenkracht organiseert familieopstellingen in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (6) kun je 1 avond (1½ uur) deelnemen aan een familieopstelling of 2 x 6 sessies (1½ uur). Aan de familieopstelling kunnen maximaal 10 deelnemers deelnemen.