De allernieuwste versie van ’s werelds meest gebruikte intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6-17 jaar.

De WISC-V is compleet en volledig herzien, vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd.

 • Betere aansluiting op de ontwikkeling van uw kind.
 • Verbeterde toepasbaarheid voor ieder kind.
 • Interessanter en uitdagender voor kinderen.
 • Uitgebreid profiel.
 • Geen wachttijd.
 • Testrapport binnen 1½ week.

In het afnemen van de WISC-V ben ik gespecialiseerd. Bij Pearson Academy volg ik de opleidingen op dit vakgebied.

Als je wenst, kan ik het IQ onderzoek ambulant bij u in de thuissituatie afnemen of in mijn praktijkruimte in de Doorkijk, Langstuk 2 te Druten.

Het afnemen van het intelligentieonderzoek gaat op volgorde van aanmelding. Er is geen wachttijd tussen de intake en het starten van het onderzoek. Binnen 1½ week ontvang je het testrapport.

Zie voor de tarieven: https://kinderpraktijkhartenkracht.nl/reguliere-zorg/

Heb je een afspraak voor intelligentieonderzoek gemaakt en ben je onverhoopt verhinderd laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door de voicemail in te spreken. Ik vraag je begrip voor het feit dat afspraken die niet worden nagekomen of niet 72 uur van tevoren worden geannuleerd in rekening worden gebracht. Zie de algemene voorwaarden.

Daarnaast maak ik gebruik van de RAVEN en de SON-R 2-8.

RAVEN

Test voor het indiceren van algemene cognitieve capaciteiten bij personen van 6 tot 60+.

 • RAVEN Standard Progressive Matrices (SPM);
 • Standard Progressive Matrices;
 • Sets A, B, C, D and E.

SON-R 2-8

Met de SON-R 2-8 kan een oordeel gegeven worden over de algemene intelligentie van jonge kinderen van twee tot acht jaar. Ook kunnen aparte scores berekend worden voor de performale onderdelen en de redeneertaken. Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie, en voor allochtone kinderen waarvoor Nederlandstalig testmateriaal niet of minder geschikt is.

 

Verhuur WISC-V

Voor intelligentieonderzoek maak ik gebruik van de nieuwe WISC-V-NL. De IQ test is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van 6:0 jaar tot en met 16:11 jaar in kaart te brengen. De WISC-V-NL is voor verhuur beschikbaar. De IQ test verkeert in nieuwstaat en Kinderpraktijk Hartenkracht hecht er grote waarde aan dit zo te behouden. De werkwijze is als volgt:

 • De WISC-V wordt uitsluitend uitgeleend aan Orthopedagogen, Gedragswetenschappers, Behandelcoördinatoren en GZ-psychologen die beschikken over een psychodiagnostische bevoegdheid. Het gehuurde testmateriaal mag niet worden doorgeleend of doorverhuurd. Het is verboden om testmateriaal te kopiëren.
 • De WISC-V kan gehuurd worden. U betaalt de huur van de ruimte, het uurtarief van 85,- euro aan de verhuurder naar rato voor de tijd van het testen plus een schappelijke vergoeding van 100,- voor het gebruik van de WISC-V.
 • De verhuurder wacht in de wachtruimte tijdens het testen.
 • U test in Druten of er geldt een tarief van 85,- euro voor reistijd en reiskosten.
 • Prijzen zijn inclusief de koffer met materialen, de handleiding en 1 set testformulieren bestaande uit 3 onderdelen.
 • Bij beschadiging, verlies of diefstal van het testmateriaal zal de schade verhaald worden op de huurder. Bij beschadiging betaal je dat wat er beschadigd is; de kosten hiervan worden opgevraagd bij Pearson Academy. Bij verlies of diefstal, ongeacht de oorzaak, betaal je de gehele kostprijs van de IQ test aan mij.
 • De IQ test dient persoonlijk opgehaald te worden in Druten. U dient het testmateriaal na de verhuurperiode in Druten weer persoonlijk te overhandigen. Het testmateriaal wordt niet verzonden en mag ook niet per post worden geretourneerd. De verhuurder tekent voor ontvangst.

Interesse om testmateriaal te huren? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. Diane Brouns Orthopedagoog en praktijkhouder Kinderpraktijk Hartenkracht.

Ja, ik wil mijn kind getest hebben en de uitgebreide testrapportage binnen 1½ week ontvangen.

Ja, ik meld me aan 0644760625