Narratieve Exposure Therapie

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een vorm van kortdurende traumagerichte behandeling, die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende het leven. De werking en evidentie is de behandeling van complex trauma door reconstructie van het levensverhaal.

Door het unieke gebruik van exposure en het creëren van een narratief van de traumatische herinneringen, wordt de traumatische ervaring ingebed in een autobiografische context.

De werkingsmechanismen van Narratieve Exposure Therapie is het verleden construeren, evalueren, interpreteren en integreren. Het creëren van een betekenisvol verhaal ondersteunt herstel.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Narratieve Exposure Therapie. De NET behandelingen zijn effectief gebleken. Ook spreekt de methode cliënten aan.

Lees hier meer over Narratieve Exposure Therapie.