Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie ligt de focus vooral op jouw einddoel. Wat wil jij bereiken? Er is minder aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de klacht, maar er wordt vooral gekeken naar de uitzonderingen (wanneer heb je geen last van je klachten). Oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met meer ‘probleem’ gerichte therapieën.

Lees hier meer over oplossingsgerichte therapie.