Wie ben ik?

Welkom. Mijn naam is Diane Brouns, Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, EMDR Europe Practitioner, partner van een liefdevolle man en moeder van drie prachtige kinderen. Van jongs af aan weet ik wat ik wil en heb ik een sterk bewustzijn. Hier is de kiem ontstaan. Als elfjarig meisje wist ik al dat ik moeder en Orthopedagoog wilde worden.

Mijn motto is: ‘It’s not how the wind blows but how the captain sets his sail’. Het gaat om het zelf aanpassen van de stand van de zeilen, niet de windrichting, die beslist welke kant je opgaat.

Opleidingen:

 • Post-master opleiding Orthopedagoog Generalist die opleidt tot het BIG-beroep.
 • Post-master opleiding voor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
 • Specialistenopleiding tot EMDR Europe Practitioner.
 • Scholing CGT, EMDR, IoPT, ACT, Schematherapie, NIKA.
 • Universitaire Pedagogische Wetenschappen.
 • HBO Pedagogiek.
 • Opleiding Familie- en Organisatieopstellingen op het gebied van systemisch werken.
 • Aanvullende opleidingen, cursussen en trainingen. Daarnaast ben ik actief in een intervisiegroep met vakgenoten en verdiep ik mijn kennis en inzichten met supervisie.

Werkervaring:

 • >26 jaar in gezinnen met (complexe) problematiek op meerdere levensgebieden
 • >11 jaar in de kinder- en volwassenpsychiatrie
 • > 20 jaar in de gehandicaptenzorg met kinderen en pubers met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en volwassenen met lvb-problematiek en comorbide persoonlijkheidsproblematiek.

Deskundigheid en kwaliteit:

Kwaliteit staat voorop. Ik ben lid van meerdere beroepsverenigingen. Via bijscholing, intervisies en supervisies blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied.

Achtergrond

Mijn wens om Hartenkracht te starten die gericht is op de hechting en ontwikkeling van kinderen had ik al van jongs af aan; op elf- en op twaalfjarige leeftijd kreeg ik twee broers en vanaf dag één voelde ik me betrokken bij hun ontwikkeling en opvoeding. Daardoor kwam al vroeg mijn pedagogische kant naar boven en daarin ligt dan ook de basis voor de keuzes.

Kinderpraktijk Hartenkracht

Vanuit mijn gedrevenheid en authentiek zijn heb ik Kinderpraktijk Hartenkracht opgestart met ontwikkelde behandelingen die blijvend resultaat opleveren.

De naam Kinderpraktijk. We zijn allemaal kinderen van onze ouders en de dynamiek in het gezin van herkomst heeft (on)bewust invloed op de keuzes in je leven.

De naam Hartenkracht. Op basis van een menslievende houding werk ik. De focus ligt op de relatie met jou en jouw talenten en mogelijkheden.

Hart voor jou. Vanuit mijn intuïtie als kracht denk en handel ik in jouw belang en vertalen we jouw wensen in concrete oplossingen.

Vanuit liefde en in vertrouwen ga je naar de kern. Deze vormt de sleutel die tot logo van Kinderpraktijk Hartenkracht ontwikkeld is.

Kom zo vroeg mogelijk, dan kan het gedrag in de oorspronkelijke bron worden bekeken en aangepakt.

Hoe vroeger de problemen onderkend worden hoe eerder moeilijkheden kunnen worden opgelost.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.