Testen:

Copingstrategieën

Depressie

Persoonlijkheid

Autismespectrumstoornissen

ADHD

Motivatie

Gedrag

Concentratie

Angsten

Competenties

Lezen

Dyslexie

Rekenen

Voor meer informatie verwijs ik je ook naar http://www.intelligentietesten.com