Testen

Copingstrategieën:

 • De Utrechtse Coping Lijst (UCL);
 • De Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI-D);
 • De Beck Depression Inventory second edition (BDI-II-NL);

Persoonlijkheid:

 • Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV 2-R);
 • Autisme- en verwante stoornissen schaal-2-Revisie (AV2-R);
 • Vragenlijst voor inventarisatie van sociaal gedrag van kinderen (VISK);
 • Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-K 83);
 • Gevoelsthermometer.

Gedrag:

 • Child Behavior CheckList (CBCL);
 • Teachers Report Form (TRF);
 • Youth Self Report (YSR).

Concentratie:

 • Stroop kleur-woord Test;
 • Bourdon-Vos Test.

ADHD

 • ADHD vragenlijst (AVL)

Angsten:

 • Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK);
 • Anxiety Disorders Interview Schedule DSM-IV (ADIS-C).

Competenties:

 • Competentiebelevingsschaal voor kinderen(CBSK).

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) testen & vragenlijsten.

Leestesten:

 • Leesvaardigheidstest;
 • Niveau Test;
 • PI-dictee;
 • Actieve Passieve Woordenschattest;
 • BEADS & BLINDEFOLD;
 • Een Minuut Test (EMT);
 • Leerling Volg Systeem (L.V.S.);
 • Verkort Utrechts Classificatiesysteem voor spelfouten (VUCS);
 • Niveau Test Spellen (N.T.S.).

Dyslexie screenen:

 • Screeningsinstrument (DST-NL) geeft aan hoe groot het risico op dyslexie bij een leerling is.

Rekentesten:

 • DLE-Test rekenen/wiskunde didactische leeftijdsequivalanten;
 • Tempo Test Rekenen (T.T.R.);
 • Niveau Test Rekenen (N.T.R.).