Behandeling

Het investeren in je kind, jezelf en in persoonlijke groei vormen altijd een bijdrage aan eigenliefde en een gezonder ontspannen leven zowel mentaal, fysiek, spiritueel als op emotioneel gebied.

Overweeg je ondersteuning? Bel, mail of maak een afspraak. Je hebt geen verwijskaart nodig.

Sommige mensen vinden het prettig eerst enkel kennis te maken en een gezicht te zien alvorens hun keuze te maken voor behandeling. Je kunt je vragen persoonlijk stellen. Kinderpraktijk Hartenkracht biedt een eerste, oriënterend gesprek aan dat in het teken staat van ontmoeting. Hier neem ik graag tien minuten de tijd voor en breng ik niet in rekening. Mocht aansluitend de kennismaking binnen dezelfde afspraak overgaan in een intakegesprek dan wordt wel een consult in rekening gebracht. Hiervoor geldt het tarief van 97,- voor 50 minuten.

Commitment
Tijdens onze telefonische of persoonlijke kennismaking vertel je me over je situatie. In overleg bepalen we samen hoe het traject zal verlopen en welke behandelvorm(en) het best passend zal(zullen) zijn en aan kan sluiten bij jouw hulpvraag en ik leg uit wat de therapie voor je kan betekenen. Daarbij is het belangrijk dat je voelt dat het klikt. We committeren ons aan het gestelde doel en werken samen naar het gewenste resultaat.

Behandelplan
Na de indicatiestelling, ongeveer na vier diagnostiek sessies stellen we een behandelplan op met je hulpvraag, je korte termijn en lange termijndoelen en de wijze waarop we hier samen aan gaan werken. Hiervoor geldt het tarief van 97 per 50 minuten. Meestal ben ik zo’n halfuur tot drie kwartier bezig met het schrijven van het Behandelplan.

Behandeling
Tijdens de behandeling gaan we specifiek op jouw hulpvraag/hulpvragen in. Spiegelen, observeren, terugkoppelen, adviseren, inzicht geven behoren tot mijn interventies, zodat je je van je gevoel bewust wordt en ernaar leert luisteren. Je gevoelsleven komt letterlijk in beweging. ‘Wegkijken brengt niet de verbetering die je zou willen. Aankijken wel’.

Evaluatie
Tussendoor evalueren we de behandeling. Wat gaat beter? Wat nog niet? Hoe gaan de huiswerkopdrachten? We eindigen de behandeling met een eindevaluatie. Als je doel bereikt is dan beëindigen we. Mocht je meer behandeling willen, dan kan je besluiten door te gaan. Wil je vermijden dat je opnieuw losraakt van je gevoel en klachten krijgt, dan bewaken we het nieuwe evenwicht tussen je gevoel en verstand met behandelingen die periodiek terugkomen.

Het uurtarief is 97 euro voor gezins-, ouder- en kindbehandeling, schoolgesprekken en gesprekken met hulpverleners. Een consult duurt 50 minuten. Relatietherapie kan in overleg verlengd worden tot 1½ uur of 2½ uur. Voor de behandelvorm Familieopstellingen is dit wenselijk omdat het een dieperliggende methode is. Indien een consult korter of langer duurt kan dit doorberekend worden in het tarief. De behandelingen worden gelijk na de sessie gepind of per betaalverzoek voldaan, uiterlijk 2 dagen na de sessie. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van de sessie.

Als u een verslag wenst te ontvangen zijn de kosten naar rato van tijdsinvestering. U ontvangt naar aanleiding van een behandeling (uitgebreide) verslaglegging met bevindingen en adviezen voor uw kind.

 

Onderzoek

Het voordeel bij de zorgverzekeraar is dat je het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen.

Voor intelligentieonderzoek, systeem gezinsdiagnostisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek worden vaste standaardtarieven gehanteerd:

  • De kosten voor IQ-onderzoek bedragen 695,- euro (per 25 okt. 2023), vooraf een intakegesprek van 97 euro per 50 minuten en na afloop een adviesgesprek van 97 euro per 50 minuten. Dit is niet verplicht af te nemen. Indien u liever alleen het testverslag ontvangt zonder gesprek, dan is dat mogelijk. Een intake hoeft soms niet plaats te vinden. Bijvoorbeeld als wij uw kind al kennen vanuit behandeling of groepsbijeenkomst. Nabespreken met de leerkracht en IB’er behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor geldt het tarief.
  • Onderzoek vragenlijsten: afhankelijk van de soort: 100 – 150 euro.
  • Systeem gezinsdiagnostisch onderzoek a 600,- euro. Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek (telefonisch en schriftelijk), ontwikkelingsanamnese in kaart brengen, gezinsobservatie(s), spelbegeleiding, analyses verrichten, uitwerking van verslag, evaluatiegesprek met ouder(s).
  • Uitgebreid intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek à 995,- euro. Het onderzoek bestaat uit: intakegesprek, afname vragenlijst(en), afname onderzoek en testen intelligentie, persoonlijkheidsvragenlijsten afnemen, aanvullend onderzoek doen zoals didactisch, sociaal-emotioneel, psychologisch en/of op het gebied van autisme/ ADHD. Resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen, verwerking tot verslag, waarbij handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven, bespreking testverslag.

Relevant en aanvullend kan zijn om schoolgegevens op te vragen, een gesprek met de leerkracht te voeren en een schoolobservatie van het kind in de klas te verrichten. Daarvoor geldt het tarief.

Reiskosten: afhankelijk van de afstand 0,30 euro per km buiten de omtrek van 5 km rondom de vertreklocatie. Is de reistijd langer dan 5 minuten, dan wordt het uurtarief aan reistijdcompensatie aangesproken en naar rato gefactureerd.

Voor onderzoek en behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Als ouder ontvang je een testovereenkomst die juridisch door de gezaghebbende ouder(s) getekend dient te worden voordat het onderzoek plaatsvindt. De datum van onderzoek wordt bevestigd en gereserveerd in de agenda. De betaling dient te worden voldaan per bank uiterlijk een week vóórdat het onderzoek gaat plaatsvinden.

De sessies worden vóór de sessie betaald of gelijk na de sessie gepind of per betaalverzoek voldaan. Een factuur wordt later per mail verzonden. In sommige gevallen, bij uitzondering, betaal je de rekening later. Zorg ervoor dat je de rekening uiterlijk 2 dagen na de factuurdatum hebt betaald. Zo voorkom je dat je een betalingsherinnering ontvangt. Met op tijd betalen voorkom je bovendien een incassoregeling. De kosten voor een dergelijke regeling breng ik in rekening.

Heb je een afspraak gemaakt en ben je onverhoopt verhinderd laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door de voicemail in te spreken. Ik vraag je begrip voor het feit dat afspraken die niet worden nagekomen of niet 72 uur van tevoren worden geannuleerd in rekening worden gebracht. Zie de algemene voorwaarden.

Wanneer je overweegt om met mij en mijn kinderpraktijk kennis te maken, heb je geen verwijzing nodig van je huisarts.

Alle diensten zijn vrijgesteld van BTW. Dat scheelt.

 

Spreekuur (kosteloos) voor bestaande klanten (vanaf 5 sessies)

Voor korte vragen waar je direct een antwoord op wilt houd ik telefonisch spreekuur:

Op dinsdagavond van 20.00-20.30u (max 7 min. per klant). Mocht ik in gesprek zijn, bel ik u zo snel mogelijk terug. Mocht dit buiten de 20.30u zijn, maak ik kosteloos een afspraak van 7 min. voor een andere keer.

Indien je niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan zijn er nog andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen:

  • Je kunt eventueel een coulance-aanvraag indienen bij je verzekering. Deze aanvraag is een verzoek voor een tegemoetkoming in de kosten die je hebt gemaakt op basis van de aangetoonde effectiviteit van de behandeling.
  • Daarnaast is het mogelijk via de gemeente een aanvraag in te dienen voor een bijdrage in de kosten van de begeleiding. Dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.
  • Een andere mogelijkheid is om de gemaakte kosten voor therapie als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte als aftrekpost te melden.
  • Soms is het mogelijk (een deel van) het bedrag te declareren bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Diverse werkgevers vergoeden de therapiekosten van hun werknemers. Vraag het na bij je werkgever, wellicht is een bepaalde vergoeding mogelijk.