Schematherapie

In je kindertijd bouw je onder normale omstandigheden constructieve denkpatronen op die passen bij je gevoel en je gedrag. Wanneer je als kind geconfronteerd bent geweest met ingewikkelde situaties, dan kunnen deze interne denkpatronen op latere leeftijd een ongewenste uitwerking hebben.

Met schematherapie verander je het eigen gedrag. Met schematherapie is het mogelijk om oude ingewikkelde gedragspatronen te veranderen in gewenst gedrag. Het is een therapie die goed aanslaat bij mensen die moeite hebben met het gevoelsmatig verwerken van informatie, het gedrag dat dit teweegbrengt en oproept en de wisselwerking tussen eigen gedrag, de omgeving en de reactie van de ander. In deze therapie leer je om oude gedragsstructuren te onderkennen en te doorbreken. Het oude gedrag erkennen en het aanleren van nieuwe gedachten krijgt aandacht. Door het nieuwe gedrag ernaast te zetten, komt er een bewustwording op gang en ontstaan schema’s met nieuw gewenst gedrag.

Lees hier meer over schematherapie.