Visie

Ieder mens doet mee en telt mee. Daarom vindt Hartenkracht het belangrijk om toegankelijk te zijn voor mensen met een hulpvraag waarbij ik uitga van hun leefomgeving, levensvisie en levensvragen.

Missie

Groei en ontwikkeling van mens en maatschappij wil ik mogelijk helpen maken door gezamenlijk te bouwen aan een samenleving waarin iedereen van waarde is, iedereen mee mag en kan doen en jeugd veilig kan opgroeien. De Christelijke identiteit van mij is verankerd in de missie van Hartenkracht. Dat wil niet zeggen dat de hulpverlening alleen voor Christenen is. Ik bedien (bijna) ieder mens. Het betekent dat ik normen en waarden van respect, integriteit, eerlijkheid en waardering hoog in het vaandel heb staan. Dit is in de bejegening naar mijn klanten te zien.

Hartenkracht is er voor mensen van alle leeftijden met een probleem dat zij niet alleen kunnen oplossen. Samen zoeken naar de oplossing voor je hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden, zorg & welzijn, wonen, werken en leren. Daarmee wil ik je helpen een positieve verandering in gang te zetten en bewustwording te creëren die kinderen ook weer door kunnen geven aan hun kinderen de volgende generatie.

Het gedrag van een kind is een ontwikkelingsvraag van ouders. Gedrag begrijpen is de kern en de basis tot succes.

Mijn talent is dat ik jou sleutels kan aanreiken om de onbewuste invloeden die jou tegenhouden bij het vervullen van jouw dromen zichtbaar te maken en daardoor ruimte te scheppen om je doelen te realiseren.

‘Wegkijken brengt niet de verbetering die je zou willen. Aankijken van dat wat je moeilijk vindt brengt wel oplossingen’.