Visie

Ieder mens doet mee en telt mee. Daarom vind ik het belangrijk om toegankelijk te zijn voor mensen met een hulpvraag, waarbij ik uitga van hun leefomgeving, levensvisie en levensvragen.

Missie

Groei en ontwikkeling van mens en maatschappij wil ik mogelijk helpen maken door gezamenlijk te bouwen aan een samenleving waarin iedereen van waarde is, iedereen mee mag en kan doen en jeugd veilig kan opgroeien. Ik wil er zijn voor mensen van alle leeftijden met een probleem dat zij niet alleen kunnen oplossen. Ik wil samen zoeken naar de oplossing voor je hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden, zorg & welzijn, wonen, werken en leren. Daarmee wil ik helpen een positieve verandering in gang te zetten en bewustwording te creëren die kinderen ook weer door kunnen geven aan hun kinderen, de volgende generatie. Vanuit alle generaties nemen we mee zodat we de lengte en de diepte van de kracht van Christus leren kennen. De christelijke identiteit is verankerd in de missie van Hartenkracht.